Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเชิญชวนทั่วไป (e-Bidding)
ประเภทเอกสาร : ประกาศเชิญชวน
โครงการ : ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 12 เครื่อง
ผู้ดำเนินการ : pongprach
ปีงบประมาณ : 2562
วันที่ประกาศ : 10/01/2562
เอกสารแนบ
  EGLO_20190110_155801_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์