Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : e-Auction
ประเภทเอกสาร : เปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR)
โครงการ : จ้างบำรุงรักษาระบบสำหรับช่วยในการบริหารจัดการ (MIS/EIS) และระบบบูรณาการบริหารความเสี่ยง GRC ประจำปี ๒๕๕๙ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ดำเนินการ : chitpon
ปีงบประมาณ : 2559
วันที่ประกาศ : 11/08/2558
วันที่สิ้นสุดประกาศ : 17/08/2558
เอกสารแนบ
  EGLO_20150811_181058_0.PDF ดูข้อมูล
เอกสารแนบ ราคากลาง
  EGLO_20150811_181058_0.PDF ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์