Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่เกิน 100,000 บาท)
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
โครงการ : ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1,512 แพ็ค จำนวน 1 ครั้ง
ผู้ดำเนินการ : jaruwan_rat
ปีงบประมาณ : 2562
วันที่ประกาศ : //543
เอกสารแนบ
  EGLO_20181105_151629_0.- ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์