Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการ : จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผู้ดำเนินการ : ploysarun
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 05/08/2558
เอกสารแนบ
  EGLO_20150805_092735_0.PDF ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์