Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประกาศเชิญชวน
โครงการ : ซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า น้ำหนัก 210–230 แกรม หน้ากว้าง 17 นิ้ว จำนวน 36,000 กิโลกรัม (มากหรือน้อยได้ไม่เกินร้อยละห้า) ไม่รวมน้ำหนักแกนและสิ่งห่อหุ้มต่างๆ
ผู้ดำเนินการ : punica
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 04/08/2558
เอกสารแนบ
  EGLO_20150804_085424_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์