Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเชิญชวนทั่วไป (e-Bidding)
ประเภทเอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการ : จ้างจัดทำโครงการสำรวจราคาสลากและทัศนคติของประชาชนที่มีต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและจัดทำแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2562
ผู้ดำเนินการ : ploysarun
ปีงบประมาณ : 2562
วันที่ประกาศ : 25/10/2561
เอกสารแนบ
  EGLO_20181026_091707_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ




สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์