Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง (ตั้งแต่ 100,001 ถึง 500,000 บาท)
ประเภทเอกสาร : เอกสารสัญญา
โครงการ : จ้างโครงการผลิตสารคดีสั้นเชิงข่าว จำนวน 1 ครั้ง
ผู้ดำเนินการ : sangpetch
ปีงบประมาณ : 2562
วันที่ประกาศ : //543
เอกสารแนบ
  EGLO_20181025_131255_0.สลกกินแบ่ง ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์