Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประกาศเชิญชวน
โครงการ : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงเหล็กที่ติดกับอาคารศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาหัวหินของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผู้ดำเนินการ : chitpon
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 03/08/2558
เอกสารแนบ
  EGLO_20150803_080737_0.PDF ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์