Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : เช่า
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : e-Auction
ประเภทเอกสาร : ประกาศเชิญชวน
โครงการ : เช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง 4 ประตู ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี จำนวน 4 คัน เป็นระยะเวลา 5 ปี
ผู้ดำเนินการ : pongprach
ปีงบประมาณ : 2559
วันที่ประกาศ : 15/07/2558
เอกสารแนบ
  EGLO_20150715_090903_0.PDF ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์