Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : e-Auction
ประเภทเอกสาร : ประกาศเชิญชวน
โครงการ : จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 198 คน ประจำปี 2559
ผู้ดำเนินการ : pongprach
ปีงบประมาณ : 2559
วันที่ประกาศ : 15/07/2558
เอกสารแนบ
  EGLO_20150715_090733_0.PDF ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์