Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
โครงการ : สอบราคาซื้อน้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 9,000 แพ็ค และน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 5,500 ถัง ประจำปี 2559
ผู้ดำเนินการ : sayfon
ปีงบประมาณ : 2559
วันที่ประกาศ : 07/07/2558
เอกสารแนบ
  EGLO_20150707_144831_0.water59 ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์