Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเชิญชวนทั่วไป (e-Bidding)
ประเภทเอกสาร : ประกาศเชิญชวน
โครงการ : จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในอาคารสวัสดิการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2562
ผู้ดำเนินการ : ploysarun
ปีงบประมาณ : 2562
วันที่ประกาศ : 07/08/2561
เอกสารแนบ
  EGLO_20180807_093028_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์