Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่เกิน 100,000 บาท)
ประเภทเอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการ : จ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม การฝึกอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับผู้บริหารหน่วยงานจำนวน ๑๑๘ เล่ม
ผู้ดำเนินการ : supalak
ปีงบประมาณ : 2561
วันที่ประกาศ : 23/07/2561
เอกสารแนบ
  EGLO_20180807_080111_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์