Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
โครงการ : จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผู้ดำเนินการ : ploysarun
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 02/07/2558
เอกสารแนบ
  EGLO_20150702_081600_1.PDF ดูข้อมูล
  EGLO_20150702_081600_0.pdf ดูข้อมูล
  EGLO_20150714_123252_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์