Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : e-Auction
ประเภทเอกสาร : ประมาณราคากลาง
โครงการ : จ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 1 โครงการ ประจำปี 2559
ผู้ดำเนินการ : jaruwan_rat
ปีงบประมาณ : 2559
วันที่ประกาศ : 11/06/2558
เอกสารแนบ
  EGLO_20150630_161321_0.PDF ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์