Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเชิญชวนทั่วไป (e-Bidding)
ประเภทเอกสาร : เปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR)
โครงการ : จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน ๒๐๒ คน ประจำปี ๒๕๖๒
ผู้ดำเนินการ : pongprach
ปีงบประมาณ : 2561
วันที่ประกาศ : 31/07/2561
วันที่สิ้นสุดประกาศ : 03/08/2561
เอกสารแนบ
  EGLO_20180731_152943_0.pdf ดูข้อมูล
เอกสารแนบ ราคากลาง
  EGLO_20180731_153621_1.pdf ดูข้อมูล
  EGLO_20180731_153621_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์