Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่เกิน 100,000 บาท)
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
โครงการ : กระดาษ หมึกพิมพ์ และหัวหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์โปสเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 1 ครั้ง
ผู้ดำเนินการ : sangpetch
ปีงบประมาณ : 2561
วันที่ประกาศ : //543
เอกสารแนบ
  EGLO_20180731_134311_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์