Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเชิญชวนทั่วไป (e-Bidding)
ประเภทเอกสาร : เปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR)
โครงการ : ซื้อยางรัดชนิดวงใหญ่ จำนวน ๖,๐๐๐ กิโลกรัม
ผู้ดำเนินการ : sopang
ปีงบประมาณ : 2562
วันที่ประกาศ : 31/07/2561
วันที่สิ้นสุดประกาศ : 03/08/2561
เอกสารแนบ
  EGLO_20180731_112345_0.pdf ดูข้อมูล
เอกสารแนบ ราคากลาง
  EGLO_20180731_112345_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์