Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีพิเศษ
ประเภทเอกสาร : ประมาณราคากลาง
โครงการ : จ้างปรับปรุงระบบพิมพ์ข้อมูลแปรเปลี่ยนได้ (Ink-Jet) พร้อมระบบจ่ายรางวัล เพื่อปรับโครงสร้างสร้างเงินรางวัล จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีพิเศษ
ผู้ดำเนินการ : punica
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 26/06/2558
เอกสารแนบ
  EGLO_20150626_150201_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์