Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประกาศเชิญชวน
โครงการ : สอบราคาซื้อน้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 9,000 แพ็ค และน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 5,500 ถัง ประจำปี 2559
ผู้ดำเนินการ : sayfon
ปีงบประมาณ : 2559
วันที่ประกาศ : 25/06/2558
เอกสารแนบ
  EGLO_20150625_073204_0.water 59 ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์