Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประมาณราคากลาง
โครงการ : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ทั้งระบบ ณ ที่ทำการโรงพิมพ์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผู้ดำเนินการ : sangpetch
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 24/06/2558
เอกสารแนบ
  EGLO_20150624_170443_0.pdf ดูข้อมูล
เอกสารแนบ ราคากลาง
  EGLO_20150624_165840_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์