Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง (ตั้งแต่ 100,001 ถึง 500,000 บาท)
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
โครงการ : ชุดคอมพิวเตอร์กราฟิก Mac พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ ชุด และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ด้านกราฟิก (ADOBE) จำนวน ๑ ชุด
ผู้ดำเนินการ : sangpetch
ปีงบประมาณ : 2561
วันที่ประกาศ : //543
เอกสารแนบ
  EGLO_20180711_083247_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์