Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเชิญชวนทั่วไป (e-Bidding)
ประเภทเอกสาร : เปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR)
โครงการ : ซื้อเครื่องพิมพ์ Offset แบบ Sheet-fed เครื่องพิมพ์ข้อมูลแปรเปลี่ยนได้ (Ink-Jet) พร้อมระบบตรวจสอบการพิมพ์ และอุปกรณ์ประกอบสิ่งพิมพ์ พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2)
ผู้ดำเนินการ : punica
ปีงบประมาณ : 2561
วันที่ประกาศ : 11/07/2561
วันที่สิ้นสุดประกาศ : 13/07/2561
เอกสารแนบ
  EGLO_20180710_143519_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์