Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : e-Auction
ประเภทเอกสาร : เปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR)
โครงการ : จ้างเหมาบริการ ที่ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2559
ผู้ดำเนินการ : pongprach
ปีงบประมาณ : 2559
วันที่ประกาศ : 04/06/2558
วันที่สิ้นสุดประกาศ : 09/06/2558
เอกสารแนบ
  EGLO_20150616_080212_0.pdf ดูข้อมูล
เอกสารแนบ ราคากลาง
  EGLO_20150616_080212_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์