Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประมาณราคากลาง
โครงการ : จ้างจัดทำเสื้อกีฬาสีภายในประจำปี 2558 จำนวน 1,300 ตัว
ผู้ดำเนินการ : 2240
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 27/05/2558
เอกสารแนบ
  EGLO_20150527_141642_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์