Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : e-Auction
ประเภทเอกสาร : เปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR)
โครงการ : ซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ SAP จำนวน 2 รายการ
ผู้ดำเนินการ : glo_web
ปีงบประมาณ : 2557
วันที่ประกาศ : 14/11/2556
วันที่สิ้นสุดประกาศ : 18/11/2556
เอกสารแนบ
  EGLO_20140210_150331_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์