Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : เช่า
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : e-Auction
ประเภทเอกสาร : เปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR)
โครงการ : ประกวดราคาเช่าคู่สัญญาณวงจรความเร็วสูงเพื่อให้บริการ Internet ประจำปี 2559 และ2560 จำนวน 1 ระบบ รวม 24 เดือน
ผู้ดำเนินการ : sayfon
ปีงบประมาณ : 2559
วันที่ประกาศ : 00/00/543
วันที่สิ้นสุดประกาศ : 22/05/2558
เอกสารแนบ
  EGLO_20150519_114231_0. internet ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์