Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : ซ่อม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประกาศเชิญชวน
โครงการ : จ้างซ่อมเครื่องอุปกรณ์แม่ข่าย Database server และ Storage
ผู้ดำเนินการ : punyawutn
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 27/04/2558
เอกสารแนบ
  EGLO_20150428_145213_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์