Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : e-Auction
ประเภทเอกสาร : เปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR)
โครงการ : ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 โครงการ
ผู้ดำเนินการ : jerapan
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 09/04/2558
วันที่สิ้นสุดประกาศ : 20/04/2558
เอกสารแนบ
  EGLO_20150409_150406_0.pdf ดูข้อมูล
  EGLO_20150409_150406_1.pdf ดูข้อมูล
  EGLO_20150409_150406_2.pdf ดูข้อมูล
  EGLO_20150409_150406_3.pdf ดูข้อมูล
  EGLO_20150409_153501_0.pdf ดูข้อมูล
เอกสารแนบ ราคากลาง
  EGLO_20150409_153807_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ




สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์