Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประกาศเชิญชวน
โครงการ : ซื้อยางรถยนต์บัส จำนวน 8 เส้น
ผู้ดำเนินการ : jaruwan_rat
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 10/04/2558
เอกสารแนบ
  EGLO_20150403_163929_0.PDF ดูข้อมูล
  EGLO_20150403_163929_1.PDF ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์