Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีพิเศษ
ประเภทเอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการ : ซื้ออะไหล่เครื่องพิมพ์กราฟฟ่า 3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีพิเศษ
ผู้ดำเนินการ : punica
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 01/04/2558
เอกสารแนบ
  EGLO_20150401_112905_0.PDF ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์