Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประมาณราคากลาง
โครงการ : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงเหล็กที่ติดกับอาคารศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาหัวหินของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผู้ดำเนินการ : chitpon
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 19/03/2558
เอกสารแนบ
  EGLO_20150402_104029_0.PDF ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์