Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
โครงการ : จ้างตกแต่งสถานที่การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบ 76 ปี
ผู้ดำเนินการ : sangpetch
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 13/03/2558
เอกสารแนบ
  EGLO_20150313_164817_0.nnn ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์