Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : e-Auction
ประเภทเอกสาร : ประกาศเชิญชวน
โครงการ : จ้างพัฒนาระบบตัวแทนจำหน่ายสลากแบบครบวงจร (ครั้งที่ 2)
ผู้ดำเนินการ : punyawutn
ปีงบประมาณ : 2557
วันที่ประกาศ : 23/02/2558
เอกสารแนบ
  EGLO_20150223_110727_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์