Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการ : จัดซื้อกระดาษน้ำตาล หนา 100 - 110 แกรม ขนาด 38.5 นิ้ว x 48.5 นิ้ว จำนวน 150,000 แผ่น
ผู้ดำเนินการ : pongprach
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 27/01/2558
เอกสารแนบ
  EGLO_20150127_140137_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์