Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
โครงการ : ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวนใต้ฝา ขนาด 24000 BTU จำนวน 4 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ณ ที่ทำการโรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผู้ดำเนินการ : punyawutn
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 26/01/2558
เอกสารแนบ
  EGLO_20150126_172010_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์