Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : ขายทอดตลาด
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประกาศเชิญชวน
โครงการ : ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่นำไปใช้ที่สำนักงานฯ (สนามบินน้ำ)
ผู้ดำเนินการ : glo_web
ปีงบประมาณ : 2557
วันที่ประกาศ : 15/10/2556
เอกสารแนบ
  EGLO_20140210_145159_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์