Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : เปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR)
โครงการ : ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ LaserJet ยี่ห้อ HP รุ่น CF280 A จำนวน 100 กล่อง
ผู้ดำเนินการ : pongprach
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 00/00/543
วันที่สิ้นสุดประกาศ : 07/01/2558
เอกสารแนบ
  EGLO_20150107_093802_0.pdf ดูข้อมูล
เอกสารแนบ ราคากลาง
  EGLO_20150107_093802_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ




สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์