Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประกาศเชิญชวน
โครงการ : ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ LaserJet ยี่ห้อ HP รุ่น CF280 A จำนวน 100 กล่อง
ผู้ดำเนินการ : pongprach
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 06/01/2558
เอกสารแนบ
  EGLO_20150106_114434_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์