Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประมาณราคากลาง
โครงการ : เครื่องพิมพ์ Laser ชนิด/LED สี แบบ Network ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง
ผู้ดำเนินการ : aree_wut
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 01/12/2557
เอกสารแนบ
  EGLO_20141224_122830_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์