Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีคัดเลือก
ประเภทเอกสาร : ยกเลิกประกาศโครงการ
โครงการ : โครงการจ้างปรับสภาพแวดล้อม ณ ที่ทำการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
ผู้ดำเนินการ : glo_web
ปีงบประมาณ : 2557
วันที่ประกาศ : 10/10/2556
เอกสารแนบ
  EGLO_20140210_144742_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์