Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประมาณราคากลาง
โครงการ : ซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล พร้อมการ์ดต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง
ผู้ดำเนินการ : jidapa
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 17/11/2557
เอกสารแนบ
  EGLO_20141208_075149_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์