Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประมาณราคากลาง
โครงการ : ซื้อ CTP Dry Offset Plate ขนาด 508x635x0.73 มม. จำนวน 150 แผ่น
ผู้ดำเนินการ : sayfon
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 26/11/2557
เอกสารแนบ
  EGLO_20141126_154828_0.CTP ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์