Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
โครงการ : กระดาษปอนด์ขาว 80 แกรม หน้ากว้าง 9 นิ้ว จำนวน 6,000 กิโลกรัม (มากหรือนอยได้ไม่เกินร้อยละห้า)
ผู้ดำเนินการ : punica
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 14/11/2557
เอกสารแนบ
  EGLO_20141114_155446_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์