Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีพิเศษ
ประเภทเอกสาร : ประมาณราคากลาง
โครงการ : หมึกสีดำส่วนผสมเป็นน้ำ (หมึกพิมพ์ Ink-Jet) จำนวน 4,840 ลิตร
ผู้ดำเนินการ : punica
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 30/04/2557
เอกสารแนบ
  EGLO_20141029_163154_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์