Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : ขายทอดตลาด
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : ตกลงราคา
ประเภทเอกสาร : ประกาศเชิญชวน
โครงการ : จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์เลิกใช้งานประจำ 2557
ผู้ดำเนินการ : bancha
ปีงบประมาณ : 2557
วันที่ประกาศ : 20/10/2557
เอกสารแนบ
  EGLO_20141020_141925_0.PDF ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์