Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีพิเศษ
ประเภทเอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการ : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบพิมพ์ข้อมูลแปรเปลี่ยนได้ (Ink-Jet) ติดตั้งที่เครื่องพิมพ์กราฟฟ่า 2 และกราฟฟ่า 3 จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบจ่ายรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2558
ผู้ดำเนินการ : punica
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 15/10/2557
เอกสารแนบ
  EGLO_20141015_155426_0.PDF ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์