Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : e-Auction
ประเภทเอกสาร : เปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR)
โครงการ : ซื้อหมึกออฟเซทสีส้มเปลี่ยนสีได้ จำนวน 2,000 กิโลกรัม โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ดำเนินการ : punica
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 13/10/2557
วันที่สิ้นสุดประกาศ : 18/10/2557
เอกสารแนบ
  EGLO_20141013_102708_0.pdf ดูข้อมูล
เอกสารแนบ ราคากลาง
  EGLO_20141013_102709_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์