Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีพิเศษ
ประเภทเอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการ : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบพิมพ์ข้อมูลแปรเปลี่ยนได้ (Ink-Jet) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมการตรวจสอบระบบ (AXODE) ติดตั้งที่เครื่องพิมพ์ Miyakoshi ประจำปีงบประมาณ 2558
ผู้ดำเนินการ : punica
ปีงบประมาณ : 2558
วันที่ประกาศ : 08/10/2557
เอกสารแนบ
  EGLO_20141008_095422_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์