Thai English facebook YouTube

ประเภทการจัดหา : จัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคา
ประเภทเอกสาร : เปิดเผยร่างข้อกำหนด (TOR)
โครงการ : ซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ ตัว
ผู้ดำเนินการ : chutinant
ปีงบประมาณ : 2557
วันที่ประกาศ : 00/00/543
วันที่สิ้นสุดประกาศ : 03/10/2557
เอกสารแนบ
  EGLO_20141003_112732_0.pdf ดูข้อมูล
กลับ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์